Activejet Tusz AH951YRX ( HP 951XL CN048AE; PrEmium; 25 ml; żółTy)

40,00 

Opis

ATrAmEnT: BArwnik klAsA A+ ATrAmEnT: bArwnik CECHy DoDATkowE opAkowAniA: foliowAnEoDpornE nA UV CECHy DoDATkowE opAkowAniA: FoliowAnE, ODpornE nA UV, PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm CHip: TAk CHip: TruE DoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki EksploATACjA kompATybilnA: 951XL CN048AE GrupA: golD GrupA: GolD Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 36 szT.InformACjE DoDATkowE: WkłAD ATrAmEnTowy, nowy CHip KlAsA jAkośCi: A+ KoD OEM: HP 951XL CN048AE KoD OEM: CN048AE KoD proDuCEnTA: AH951YRX KoD ProDuCEnTA: AH951YRX Kolor: YEllow Kolor: yEllow KompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH HP OffiCEJET: Pro 8610Pro 8620Pro 251DwPro 8100Pro 276DwPro 8100 EprintErPro 8600 N911APro 8600 Plus N911g KonsTrukCjA: wkłAD ATrAmEnTowy bEz głowiCy MoDElE kompATybilnE: OffiCEjET Pro 251DW, OffiCEjET Pro 276DW, OffiCEjET Pro 8100, OffiCEjET Pro 8600, OffiCEjET Pro 8600 Plus, OffiCEjET Pro 8610, OffiCEjET Pro 8620, OffiCEjET Pro EprintEr 8100 OpAkowAniE: KArTon z wiEszAkiEm, foliowAnE, oDpornE nA UV OriEnTACyjnA wAgA bruTTo: 78 gOriEnTACyjnA wAgA bruTTo opAk. zbior.: 3393 gPAsujE Do DrukArEk:: OffiCEjET Pro 8100/ EprintEr 8100/ 8600 N911A/ 8600 Plus N911g/ 251DW/ 276DW/ 8610/ 8620. PAsujE Do urząDzEń: HP PojEmność: 25 lPojEmność ATrAmEnTu: 25 ml ProDukT: Tusz PrzEznACzony Do DrukArEk mArki: HEwlETT PACkArD Sposób pAkowAniA: puDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm STAn proDukTu: REfurbisHED / ODnowiony STronA www proDukTu: HTTp://www.Activejet.pl/ TECHnologiA: FAbryCzniE nowy rEgEnErowAny Typ: Typ: WErsjA: prEmium WErsjA: PrEmium WErsjA wyDAjnośCiowA: XL STronA proDuCEnTAZAsTępujE: HP 951XL ZAsTosowAniE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki ZwiększonA wyDAjność: XL

apple watch series 6 40mm, drukarka pixma, epson expression premium xp 6000, hp 8710, acer travelmate, media markt playstation 5, jak założyć maila na gmail, maszynka do mięsa tefal

yyyyy