Asarto Asarto Do HP 10 Cp1700/2000C/2500C/Cm mAgEnTA

18,47 

Opis

ProDukTy Asarto oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.ProDukTy Asarto posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż oryginAlnE.To znACzy, żE kArTriDżE Asarto pozwAlAją nA wyDrukowAniE znACzniE większEj liCzby sTron niż oryginAlnE kArTriDżE. ProDukTy Asarto zosTAły przEbADAnE w TEsTACH DrukująCyCH przy 5% zACzErniEniu sTrony wg normy ISO 24711. JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność kArTriDżA wysokA. KArTriDżE Asarto są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE.ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE: NIE DEklArACjA MSDS: NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: C4843A Kolor:: mAgEnTA ( Purpurowy) KompATybilnE urząDzEniA:: HP OJ AllinonE 9110/9120/9130 PojEmność: [ml]: 34 ProDuCEnT OEM:: HEwlETT PACkArD ProDuCEnT:: Asarto RAporT ISO: NIE RAporT TUV: TAK RoDzAj wkłADu:: rEfAbrykowAny Typ:: 10M WięCEj informACji:: www.Asarto.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 2260 WyDAjność Asarto (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 2260 WyDAjność OEM (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 1750 /OryginAł::

logitech podkladka, toner do drukarki canon, iem katowice 2022, there is, dyson v11 absolute extra, fp, etui na słuchawki media markt, moto g 100, bootowalny pendrive z iso, airpods pro mediamarkt, hp 934, silver monkey smg 750, envy, ręczny robot kuchenny, jak sie szybko rozbudzic, golarka do brody, brother dcp 7055 sterowniki, dysk twardy ssd

yyyyy