Asarto Tusz Do Canon PG510 iP2700/MP230 blACk

141,73 

Opis

ProDukTy Asarto oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.ProDukTy Asarto posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż oryginAlnE.To znACzy, żE kArTriDżE Asarto pozwAlAją nA wyDrukowAniE znACzniE większEj liCzby sTron niż oryginAlnE kArTriDżE. ProDukTy Asarto zosTAły przEbADAnE w TEsTACH DrukująCyCH przy 5% zACzErniEniu sTrony wg normy ISO 24711. JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność kArTriDżA wysokA. KArTriDżE Asarto są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE.ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE: NIE DEklArACjA MSDS: NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: PGI510 Kolor:: blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA:: Canon PixmA iP2700;Canon PixmA MP230, MP240, MP250, MP252;Canon PixmA MP270, MP280;Canon PixmA MP480, MP490;Canon PixmA MX320, MX330, MX340, MX350, MX360;Canon PixmA MX410, MX420; PojEmność: [ml]: 9 ProDuCEnT OEM:: Canon ProDuCEnT:: Asarto RAporT ISO: NIE RAporT TUV: NIE RoDzAj wkłADu:: rEfAbrykowAny Typ:: 510B WięCEj informACji:: www.Asarto.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 220 /OryginAł::

szczoteczka soniczna philips sonicare, xiaomi mi vacuum, żelazka tefal, cięcia, pralki ładowane od góry z silnikiem inwerterowym, słuchawki usb z mikrofonem, kupic iphone, projektor laserowy 4k, sklep media markt, klocki lego auto, logitech gpro, xaiomi stick, narysuj rysunek przesuwaj sie o wskazana liczbe kratek, smartwatch pomiar cisnienia, tusz hp 950, plotter canon, oled a qled, laserjet pro m404dn

yyyyy