Asarto Tusz Do HP 973XL L0S07AE HP PAgEWiDE Pro 452/477 blACk XL

445,44 

Opis

ProDukTy Asarto oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.ProDukTy Asarto posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż oryginAlnE.To znACzy, żE kArTriDżE Asarto pozwAlAją nA wyDrukowAniE znACzniE większEj liCzby sTron niż oryginAlnE kArTriDżE. ProDukTy Asarto zosTAły przEbADAnE w TEsTACH DrukująCyCH przy 5% zACzErniEniu sTrony wg normy ISO 24711. JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność kArTriDżA wysokA. KArTriDżE Asarto są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE.ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE: NIE DEklArACjA MSDS: NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: L0S07AE Kolor:: blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP PAgEWiDE Pro 452Dw, 452DwT;HP PAgEWiDE Pro 477Dw, 477DwT; ProDuCEnT OEM:: HEwlETT PACkArD ProDuCEnT:: Asarto RAporT ISO: NIE RAporT TUV: NIE Typ:: 973XLB WięCEj informACji:: www.Asarto.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 10000 /OryginAł::

lfg719r, omen 17, jak usunąć plamy z atramentu, lenovo ideapad s340, 500dx, samsung a51 biały, m225, zmywarka nie pobiera wody, vertical mouse, zegarek smartwatch dla dzieci, poczta gmauil, odkurzacz like bosch, wrazenie, canon pixma ts5151 tusze

yyyyy